Условия

Условия

Уважаеми клиенти,
Моля прочетете внимателно Общите условия за ползване на системата за електронна търговия.

Общи условия

С прочитането на тези условия и в последствие използването на електрония магазин за покупки, Вие като клиент безусловно се съгласявате с тях.

Гаранция

Гаранция ZAVIVKA.COM гарантира, че към момента на изпращане продуктът няма дефекти, които да намалят стойността му. Гаранция не се изпълнява за дефекти, причинени от нецелесъобразно използване на продукта, наднормено натоварване или употреба в разрез с предписанията в гаранцията на стоката. При транспортен дефект или констатиран фабричен дефект или неизправност, която не е по причина на неправилна употреба, моля направете рекламация на нашия е-mail: info@zavivka.com или на тел: 0876 552 611. Всеки случай ще бъде разгледан индивидуално. Обратна информация ще получите на посочения от вас e-mail адрес. Клиентът е длъжен да пази всички документи и опаковки съпътстващи стоката.

Рекламация

При получаване на поръчката клиентът има отговорността да прегледа стоката и при наличието на видим дефект или повреда да ни уведоми до 24 часа.

Процес на рекламация

На рекламация подлежи всяка стока, която не отговаря на заявената от клиента. Клиентът може да я откаже още с получаването от куриера и да не я приеме от него. При наличие на дефект, клиентът уведомява ZAVIVKA.COM до 5 дни след установяването им. Ако при получаването на стока, тя е с нарушена или разпокъсана опаковка рекламацията ще бъде уважена само в присъствието на куриера. В този случай се обадете на тел. 0876 552 611 Рекламацията се удостоверява със запис в товарителницата от получателя, в момента на получаване на пратката. При предявяване на рекламацията на стока потребителят може да претендира за възстановяване на заплатената сума, за заменяне на стоката с друга, съответстваща на договореното. При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията касова бележка, бележка за наложен платеж или фактура. Стоката, предмет на рекламацията се изпраща по куриер за сметка на ZAVIVKA.COM на адреса на фирмата:

Нагоре